ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα μας είναι πάντα ποιοτικά, λόγω της πολυετούς συνεργασίας στο χώρο με οργανωμένες χοιροτροφικές μονάδες.

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων και δύο φορτηγά μεταφοράς ζωντανών ζώων, με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε να μεταφέρουμε με ασφάλεια τα προϊόντα στο χώρο των πελατών.

Όλα τα φορτηγά μας είναι εξοπλισμένα με τον απαραίτητο θερμογράφο, που καταγράφει την ψύξη στο θάλαμο ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής μεταφορά των κρεάτων.