ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί και το εργαστήριο τυποποίησης, στο οποίο πραγματοποιείται ο τεμαχισμός, η κοπή και η τυποποίηση των κρεάτων με κενό αέρος (vaccum) σε δίσκο μικροσυσκευασίας.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες γραμμές vaccum - μικροσυσκευασίας & μεγάλους ψυκτικούς χώρους.

Διαθέτει από το 2008, ανάλογο βιολογικό καθαρισμό, που αδρανοποιεί για περιβαλλοντολογικούς και υγειονομικούς λόγους τα διάφορα υπολείμματα της διαδικασίας.

Το συσκευαστήριο είναι πιστοποιημένο με ISO 9001/2008 & HACCP/ISO 22000:2010